Image

KUMED AKADEMİ / Etkin Müzakere Teknikleri Sertifika Programı

Image

Günün her anında, çatışmalarla karşılaşıyor, çözebiliyor ya da havada bırakıyoruz. Bazen farkında bile olmadığımız müzakereler yapıyoruz. Her ilişkinin bir dengede seyretmesini için çaba sarf ediyor, iletişim kurarken bazı yerlerde, bazen hep aynı yerlerde takılabiliyoruz. İş hayatında ve özel hayatımızda çatışmalara nasıl yaklaştığımız sandığımızdan çok belirleyici oluyor. Bir anlaşmayı olabilecek en iyi sonuca bağlamak, kaynakların, potansiyelin tümünü kullanmak, daha iyi iletişim kurmak için gerekli beceriler bulunuyor.

İyi iletişim, kendimizi doğru ifade edebildiğimizde, iyi bir dinleyici olduğumuzda, anlaşıldığımızı hissettiğimizde oluşuyor. Yaşanan çatışmalarda, iletişimde içimizde zaman zaman oluşan huzursuzluk hissi tanıdık geliyor mu? Bunun nedenlerini anlamak, üzerine düşünmek ve daha iyi yollar oluşturmak mümkün.

Bu eğitim, çatışma çözümlerinden müzakereye bir yol çizerek, farklı alanlarda kullanabileceğiniz becerileri edinmeniz için gerekli taşları döşüyor.

İş arkadaşlarımızla ilişkilerimizde, farklı kademeler ve bölümler arası iletişimde, müşterilerle, yeni iş ortaklarıyla yapılacak anlaşmaları konuşur ve değerlendirirken, ev alırken, bir iş görüşmesi yaparken gerekli olan teknikler ve stratejileri, masadaki potansiyelin tamamını kullanarak yapılacak doğru anlaşmalara varmak için gerekli araçları sunuyor.

Etkin müzakereci olmak için bazı kasları geliştirmek, doğru geri bildirimlerle ilerlemek gerekiyor. kişiler arası ilişkimiz de büyük önem taşıyor. Problemleri çözerken başkalarıyla ne kadar işbirliğine gidebiliyoruz? Bir etki alanını nasıl oluşturuyoruz ve koruyoruz? Bütün bunlar üzerine çalışacağımız, disiplinlerarası bir anlayış benimseyen bu eğitim, uygulamalarla iç içe ilerliyor.

Eğitim sonunda elde edilecek kazanımlar ve beceriler:

Çatışmalara kişisel yaklaşımını fark etmek

Hangi durumda nasıl bir yöntem kullanmak gerektiğini ayırt etmek ve uygulayabilmek

Kendini iyi ifade etmeyi ve iyi dinlemeyi öğrenmek

Çatışma çözümünde bu yetkinlikleri uygulayabilmeyi deneyimlemek

Etkin müzakere için gerekli donanımı kazanmak

Müzakerelere hazırlıklı girmek

İş ilişkilerinin daha rahat ilerlemesini sağlamak

Müzakerede masadaki tüm kaynakları kullanmak

Müzakerede en iyi anlaşmaya varmak

İyi ve etkin bir müzakereci olmanın yolu bazı becerileri öğrenmek ve geliştirmekten geçiyor. Bunun için bazı kasları geliştirmek ve doğru geri bildirimlerle pratik etmek gerekiyor. Eğitim, müzakerelerde iyi sonuçlar elde etmek, süreçleri değerlendirmek ve yönlendirmek, kendini anlamak ve doğru ifade etmek, karşınızdakini daha iyi anlamanın yöntemlerini öğrenmek, esas meselenin ne olduğunu tahlil etmek, daha iyi iş anlaşmaları yapmak için ihtiyacınız olan yol haritasını sunuyor. 

I. Çatışma Analizi ve Çözümü (29 Kasım Salı 19.30-21.30)

Bu eğitimde neler konuşacağız? Çatışma nedir?

Çatışmalara nasıl yaklaşıyoruz? Kişisel eğilimleri ölçmek için anket.

Anket sonuçları üzerinden uygulama

Çatışma yönetimi stratejileri

Çatışma evreleri neler?

II. Müzakere ve Müzakere Taktikleri (30 Kasım Çarşamba 19.30-21.30)

Müzakere nedir?

Aşamaları ve unsurları neler?

Nerelerde zorlanıyoruz?

Hangi taktiklerin nasıl sonuçları olur?

Sert müzakereci olmak

İyi müzakereci nasıl olur?

Temel hatalar

Video: Dizi ve film kesitleri

III. Etkili İletişim (6 Aralık Salı 19.30-21.30)

Algı/Algıda seçicilik

Bilişsel hatalar

Kendimi nasıl ifade edersem anlaşılırım?

Karşımdakini anladığımı nasıl belli ederim?

Yansıtma, özetleme, soru sorma ve etkin dinleme

İletişimde temel kural

Video: Dizi kesiti

Alıştırma: İletişim teknikleri uygulaması

IV. İletişim Hataları (7 Aralık Çarşamba 19.30-21.30)

Çatışma tırmanırken ortaya çıkan duygular

Video: Dizi kesiti

Alıştırma: Tetiklendiğimizde ne yapalım?

Video: Dizi kesiti

V. Müzakere Türleri (13 Aralık Salı 19.30-21.30)

Oyun teorisinden ne öğrendik?

Videolar: Müzakere türleri ve film kesiti

Uygulama: Simülasyon

Alıştırma için roller dağıtılacak.

VI. Müzakerenin Aşamaları (14 Aralık Çarşamba 19.30-21.30)

Müzakere hazırlık tablosu

Alternatifler

Hedefler, Öncelikler, Paketler

Ne zaman masadan kalkmalıyım?

Dağıtılan roller üzerinden hazırlanma

VII. Simülasyon Uygulama (20 Aralık Salı 19.30-21.30)

VIII. Simülasyon Uygulama ve Geri bildirim (21 Aralık Çarşamba 19.30-21.30)

Eğitmenimiz Meltem Ersoy Kimdir?

Meltem Ersoy, George Mason Üniversitesi Siyaset Bilimi bölümünde doktorasını, Sabancı Üniversitesi Uyuşmazlık Analizi ve Çözümü bölümünde yüksek lisansını tamamladı. Koç Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümü ve Kadıköy Anadolu Lisesi mezunu. Sabancı Üniversitesi, Bahçeşehir Üniversitesi, Okan Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi ve University for Peace’te Siyaset Bilimi, Uluslararası İlişkiler, Çatışma Çözümleri, Etkin Müzakere Yetkinlikleri üzerine dersler ve eğitimler verdi. Müzakere, arabuluculuk ve iletişim konularında farklı alanlarda çalışan kişi ve kurumlara danışmanlık ve eğitmenlik yapıyor. Diplomatlara, büyükşehir belediyesine, farklı bölge belediyelerine, gençlik merkezlerine ve yurtdışında özel öğrenci programlarında ğitimler verdi. Kültür sanat röportajları ve yazıları Artful Living, Art Unlimited, Sivil Sayfalar ve Sanal Yazı Evi platformlarında yayınlanıyor.

Kayıt için https://www.kocmezunlar.org/muzakere-teknikleri adresini ziyaret edebilirsiniz.

Tuesday, November 29, 2022 19:30 - Wednesday, December 21, 2022 21:30
(Turkey Standard Time)
Loading